İç Hastalıkları (Dahiliye) kliniğinde tüm hasta gruplarına hasta değerlendirme, tetkik, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Dahiliye Kliniği’nde tedavi edilen hastalıklar şunlardır;
– Üst ve alt solunum yolu hastalıkları
– Enfeksiyon hastalıkları
– Hipertansiyon
– Diyabet
– Tiroid hastalıkları
– Kolesterol ve trigliserid gibi kan yağlarında yükselme
– Karaciğer, mide ve safra kesesi gibi sindirim sistemi hastalıkları
– Akciğer hastalıkları
– Böbrek hastalıkları
– Kansızlık ve diğer kan hastalıkları
– Romatizmal hastalıklar
– Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

Birim Hekimlerimiz