Gözde Cerrahi Tıp Merkezi

Kurumsal

Kurumsal Amaç

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen sağlık kurumu olabilmek. Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek, sorumluluklarımızı yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek, hastanesi alt yapı ve donanım eksiklerini gözetmek ve sürekliliğini sağlamak, çalışanlarımızı niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

Kurumsal Hedef

Hastalarımızın, çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçlarını tespit etmek, kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek, hastane alt yapı eksikliklerini minimize ederek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak, ihtiyaç halinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.

6 +

Tıbbi Birimlerimiz

36 +

Hekim Kadromuz

1250000 +

İyileşen Hasta Sayımız

5 +

Yıl Sağlık Sektöründe

Hastane Kadromuz

Kurumsal